Contact Us
Search:

n11.com DevOps kültürünü kloia danışmanlığı ile geliştiriyor

n11'in DevOps kültürünü benimsemesi.

Category: DevOps
Category: DevOps

n11.com DevOps Kültürünü kloia Danışmanlığı ile Geliştiriyor - kloia Blog

Ülkemizdeki DevOps, yazılım mimari, test kültürü ve agile yazılım geliştirme olgunluk seviyesi her geçen gün daha iyiye gitmekle birlikte halen gelişmeye açık bir durumda. n11.com, TDD,pair-programming, Continuous Integration gibi yazılım geliştirme pratiklerini uygulayan n11, Türkiye'de bu alanlarda öncü firmalardan biri.

 

IMG_20160809_135705463.jpg

 

n11.com iddialı olgunluk seviyesini DevOps yolculuğundaki adımlarını sağlam atarak daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

n11.com'daki yazılım geliştirme takımlarının katılımıyla, Amazon Web Services(AWS) üzerinde hands-on DevOps workshop'ları düzenledik. Ocak – Mayıs ayları arasında devam eden bu workshop'ların amacı n11.com'un DevOps yönünde iş yapış tarzının evrilmesine destek olmaktı.

 

IMG_20160809_135200362.jpg

 

Workshop'ları DevOps'un farklı prensip ve pratiklerinden oluşmakta idi. Hands-on uyguladığımız öne çıkan pratik ve prensipler arasında:

– Automated-provisioning

– Automated Deployment

– Zero-downtime Deployment: Rolling Deployment, Blue-Green Deployment

– Horizontal Auto-Scaling

– Container approach on Docker

– Continuous Delivery Pipeline on Jenkins with Docker

 

IMG_20160809_135138503_HDR.jpg

 

Workshop'ların başlıkları alttaki gibiydi:

 • DevOps Giriş
 • Infrastructure Giriş
  • OSI katmanları ve ağ yapılanması
  • Storage teknolojileri
  • Cloud vs on-premises
 • DevOps Compatible Software
 • AWS Giriş (EC2, S3, Cloudront, IAM, VPC, Route53)  + workshops
 • AWS Elastic Beanstalk + workshops
 • AWS Opsworks + workshop
 • AWS Cloudformation + workshop
 • AWS Codepipeline + workhop
 • Jenkins – ElasticBeanstalk workshop
 • Docker workshop
 • Jenkins – Docker – GitHub deployment pipeline workshop

 0_WH5zKNh0QimTQUlv

 

 

 

Derya (Dorian) Sezen

Derya, a.k.a. Dorian, ex-CTO of an amazon.com subsidiary, is currently working as Cloud and DevOps Consultant at kloia. He has migrated 10+ companies to AWS and has been involved in Containerisation and DevOps Automation projects in a range of industries. As a AWS DevOps Professional Certified expert, Derya is mentoring the hands-on trainings.